Schwarzkopt

รีวิวครีมเปลี่ยนสีผม Schwarzkopt Fresh Light Premium Beige & Champagne Pink

ครั้งแรกเพื่อนย้อมให้ ครั้งที่สองย้อมเอง แต่พบว่าสีผมไม่ค่อยสม่ำเสมอ ครั้งที่สามเมย์จึงซื้อน้ำยาเปลี่ยนสีผม Schwarzkopt ไปให้ร้านประจำทำให้

Minimayy

September 18, 2013