Lancome

รีวิว Lancome Energie De Vie Pearly Lotion

ตอนแรกก็ลองใช้ไปด้วยความไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้าง เพราะได้มาเป็นขวดแบบนี้เลย ไม่มีกล่องใดใดทั้งสิ้น และข้างขวดก็ไม่ได้เขียนคำเคลมอะไรไว้ ใช้จนจะหมดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะเขียนรีวิวเก็บไว้ ถึงได้ไปค้นหาข้อมูล

Minimayy

November 23, 2016