ส่วนผสมสกินแคร์ที่ขึ้นต้นด้วย G

ส่วนผสมสกินแคร์ที่ขึ้นต้นด้วย G

Glycerin

 • มีความสามารถในการดูดความชุ่มชื้นที่อยู่รอบตัว เข้าสู่ผิวเรา
 • ถือเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิว
 • เสมือนเกราะป้องกันผิวที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ
 • ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ยืดหยุ่น
 • ช่วยให้ส่วนผสมตัวอื่น ๆ ซึมสู่ผิวได้ดีขึ้น
 • Glycerin : ข้อมูลเพิ่มเติม

Gellan Gum

Glucinilactone

 • Natural PHA สำหรับผลัดเซลล์ผิว
 • มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่ากลุ่ม AHA ทำให้อ่อนโยนกว่า ไม่เกิดการระคายเคืองเหมือน AHA แต่ก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
 • อ้างอิง

Glycolic Acid

 • ไกลโคลิค มีโมเลกุล ขนาดที่เล็กที่สุด ในกลุ่มกรด AHA จึงสามารถซึมสู่ผิวได้ดีกว่ากรด AHA ชนิดอื่นๆ
 • ข้อกำหนด อ.ย. สำหรับ AHA: สำหรับผู้บริโภค ใช้ได้ไม่เกิน 10% และ pH ผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับแพทย์ ใช้ได้ไม่เกิน 30% และ pH ผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • ระดับ pH ที่เหมาะสม: สูตร AHA ควรจะมี pH ไม่เกิน 4.0 (ดีที่สุดที่ pH 2.5, ดีที่สุดและผ่านข้อกำหนดของ อ.ย. ที่ pH 3.5) เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยหาก pH สูงกว่า 4.0 ประสิทธิภาพของ AHA จะลดต่ำลงมาก
 • ค่า pH ของสูตร มีผลต่อประสิทธิภาพของ Glycolic Acid โดยสำคัญ โดย Glycolic Acid มีประสิทธิภาพเท่ากับ 99% ที่ pH 2.00 และลดเหลือ 87% ที่ pH 3.00 และลดเหลือ 50% ที่ pH 4.00
 • อ้างอิง