Browsing Tag

Hicee

Bath & Body

รีวิววิตามินซีชนิดอม Hicee Vitamin C 500 mg

การทานวิตามินซีเป็นประจำช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ได้ เมย์ไม่ชอบกินยาเม็ด แต่ต้องทานวิตามินซี เลยหาวิตามินซีแบบอมมาแทน นอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ยังอร่อยด้วย…

February 24, 2015