ตรวจผิว SK-II

ตรวจสภาพผิวกับ SKII Magic Ring (พ.ค. 2560)

เมื่อตรวจแล้วพบว่าผิวมีปัญหา แต่ไม่ได้รู้สึกแย่ กลับกันยิ่งรู้สึกดี เพราะจะได้เน้นการบำรุงปัญหาผิวเฉพาะจุดมากขึ้น แก้ปัญหาผิวได้ตรงจุดมากขึ้น

Minimayy

May 8, 2017