ส่วนผสมสกินแคร์ที่ขึ้นต้นด้วย F

ส่วนผสมสกินแคร์ที่ขึ้นต้นด้วย F

Faex Extract/Yeast Extract/Extrait De Levure